Muziektherapie

muziek

Muziektherapie

Muziek heeft de unieke eigenschap ons onmiddellijk in beweging te zetten. Denk aan meebewegen op de maat, dansen of tot tranen toe geroerd zijn. Onze muziektherapeuten maken gebruik van die bijzondere eigenschap van muziek om klachten zoals somberheid, onrust of eenzaamheid te behandelen.

De muziektherapeut kan u onder andere  helpen bij:

  • Het verbeteren van uw stemming en het tegengaan van depressie;
  • Het uiten van gevoelens;
  • Het verbeteren van contact en communicatie;
  • Het verminderen van angst, onrust of boosheid;
  • De acceptatie van een ziekte of rouwverwerking;
  • Het verbeteren van de spraak, bijvoorbeeld bij spraakproblemen. 

Hoe wij te werk gaan

Muziektherapie vindt zowel groepsgewijs als individueel plaats. De vorm is afhankelijk van uw vraag of klacht. U heeft geen muzikale vaardigheden of voorkennis nodig om deel te kunnen nemen. Wel is een positieve houding tegenover muziek gewenst.

Kosten en verwijzing

Wet langdurige zorg

Bent u met een indicatie opgenomen op één van de afdelingen van onze locaties Slingedael, Tussendael of Pniël? Dan is muziektherapie bij uw behandeling, die wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), inbegrepen. De verwijzing gaat via de specialist ouderengeneeskunde. Hoe lang de therapie duurt, is afhankelijk van de aard van het probleem en de voortgang van de therapie.

Aanvullende verzekering

Woont u thuis? Muziektherapie zit niet in de basisverzekering. In sommige gevallen kan muziektherapie vanuit uw aanvullende verzekering worden vergoed. Informeer ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Contactgegevens

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de mogelijkheden voor muziektherapie? U kunt een e-mail sturen naar muziektherapie@leliezorggroep.nl. Wij nemen dan contact met u op. U kunt ook bellen naar ons algemene telefoonnummer en vragen naar een muziektherapeut.

Hier vindt u ons

Map

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.